Inne

Oprócz wymienionych wcześniej specjalizacji posiadamy również kompetencje do przeprowadzenia rekrutacji w wielu innych obszarach budownictwa,  takich jak: energetyka,  inżynieria środowiskowa, hydrotechnika i inne. Bardzo chętnie współpracujemy też z firmami zlokalizowanymi za granicą – mamy w tym doświadczenie (pracowaliśmy dla firm z UK, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Arabii Saudyjskiej).  Chętnie odpowiemy na każde zapytanie ofertowe, dotyczące budownictwa i inżynierii lądowej.