Kolej

Od kilkunastu lat wspieramy firmy wykonawcze i projektowe w pozyskaniu  kadry.  Możemy pochwalić się bardzo dużą bazą kandydatów oraz profesjonalnych kontaktów w tej branży. Pracujemy dla firm projektowych pomagając im znaleźć projektantów torów, trakcji, SRK a także branż towarzyszących – takich jak drogi, wod-kan, elektroenergetyka, teletechnika. Wspieramy również generalnych wykonawców w skompletowaniu kadry na kontrakty budowlane oraz na wakujące stanowiska w centrali. Poniżej lista zamkniętych przez nas rekrutacji:

 • Dyrektor Departamentu Kolejowego
 • Dyrektor Kontraktu
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót Drogowych
 • Kierownik Robót Mostowych
 • Inżynier Budowy (tory, trakcja, energetyka, mosty, drogi, wod-kan)
 • Kierownik Robót SRK
 • Kierownik Robót Elektrycznych
 • Kierownik Robót Trakcyjnych
 • Kierownik Robót Torowych
 • Majster
 • Planista
 • Inżynier ds. rozliczeń
 • Inżynier ds. jakości
 • Specjalista ds. parku maszynowego
 • Kierownik Pracowni Kolejowej (projektowanie)
 • Kierownik Projektu Kolejowego
 • Projektant Torowy
 • Projektant SRK
 • Projektant Trakcji Kolejowej
 • Projektant Sieci Elektroenergetycznych
 • Menadżer ds. Systemów Bezpieczeństwa (RAMS)