Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Integrity Consulting przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.integrity-consulting.pl. Gromadzone w logach dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Wyjątkiem jest formularz składania aplikacji.

Gromadzenie danych

Zgodnie z ogólną praktyką serwisów WWW, Integrity Consulting przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie administrator analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies w Integrity Consulting

Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Mechanizm Plików Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Integrity Consulting zawiera odnośniki do innych stron WWW. Integrity Consulting nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Integrity Consulting.

Składanie aplikacji

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja swoich CV w formularzu aplikacyjnym osób, korzystających z usługi przesyłania aplikacji oraz osób, które wyraziły zgodę na świadczenie przez Integrity Consulting takiej usługi.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.