Projektowanie

Posiadamy bardzo szerokie kompetencje w zakresie rekrutacji projektantów. Działaliśmy na różnych polach – drogi, koleje, budownictwo kubaturowe, hydrotechnika. Pracowaliśmy dla firm zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (m. in. Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Niemcy). Przykładowe stanowiska:

 

 • Projektant Konstrukcji
 • Starszy Projektant Instalacji HVAC
 • Asystent Projektanta Instalacji HVAC
 • Projektant wod-kan
 • Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych
 • Projektant Hydrotechniczny
 • Kierownik Pracowni Kolejowej (projektowanie)
 • Kierownik Projektu Kolejowego
 • Projektant Torowy
 • Projektant SRK
 • Projektant Trakcji Kolejowej
 • Projektant Sieci Elektroenergetycznych
 • Projektant Drogowy
 • Asystent Projektanta Drogowego
 • Inżynier ds. analiz transportowych
 • Starszy Projektant Mostowy
 • Projektant Mostowy
 • Asystent Projektanta Mostowego