Drogi

Branża drogowa to jedna z naszych głównych specjalizacji. Przygoda z nią rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to firmy projektowe korzystając z bardzo dobrej koniunktury mocno rozbudowywały swoje zespoły projektowe.  Szukaliśmy dla nich projektantów drogowych, mostowych, konstruktorów, specjalistów z zakresu wod-kan i elektroenergetyki. Udało się nam wówczas zbudować dużą bazę specjalistów z zakresu drogownictwa i nawiązać wiele dobrych relacji z klientami.  Pomagaliśmy i pomagamy nadal firmom wykonawczym w obsadzie stanowisk na kontraktach oraz w centrali. Mamy bazę specjalistów z takich dziedzin jak przygotowanie przetargów, kosztorysowanie, roszczenia,  BHP, inżynieria materiałowa i innych.

Poniżej lista zamkniętych przez nas rekrutacji:

 

 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót Drogowych
 • Kierownik Robót Mostowych
 • Kierownik Robót Sanitarnych
 • Inżynier Budowy
 • Inżynier ds. rozliczeń
 • Specjalista ds. Ofertowania
 • Kierownik Zespołu Drogowego
 • Projektant Drogowy
 • Asystent Projektanta Drogowego
 • Inżynier ds. analiz transportowych
 • Starszy Projektant Mostowy
 • Projektant Mostowy
 • Asystent Projektanta Mostowego
 • Projektant wod-kan
 • Specjalista ds. Akustycznych
 • Specjalista ds. ITS